Ion neculce letopisetul tarii moldovei online dating

Trecutul este inevitabil «politizat», iar prezentul «istorizat».Dorind să ne apropiem, pe cît ne-a fost cu putinţă, de «istoria reală», de Istoria Moldovei «aşa cum a fost», am scris această carte cu mîndrie, de mai multe ori cu mahnă, cu senzaţie amară, lăsată de evocarea urgiilor ce s-au abătut asupra acestui meleag, care nu poartă nici o vină că soarta l-a aşezat «în calea răotăţilor».Şi continua: «Asemenea împrejurări m-au adus în mare dorinţă ca prin tot chipul putincios să compun un extract istoric, care să înfăţoşeze regulat cele mai însemnătoare întîmplări ce supt felurite închipuiri s-au strecurat în trecuţii timpi peste acest pămînt».Şi la 1821 Manolache Drăghici a purces la scrierea Istoriei Moldovei pe timp de 500 de ani.Pînă în zilele noastre, tomurile I şi II ale căreia le-a tipărit la Iaşi în 1857.

ion neculce letopisetul tarii moldovei online dating-82ion neculce letopisetul tarii moldovei online dating-68

Republica Moldova este singura pe glob, cetăţenii căreia învaţă istoria altei ţări.

Precum tot atît de necorect şi inadmisibil ar fi să facem declaraţii şi să acţionăm, astăzi, în secolul XXI, însufleţiţi de veleităţile protagoniştilor veacurilor medii, dominate de providenţialism şi mentalităţi cuceritoare.

nădejde că istoricii n-ar trebui să se supere pe documente. Kogălniceanu în 1845, că Istoria Moldovei va fi înţeleasă şi acceptată de «toţi acei ce se interesează de naţionalitatea şi de civilizaţia noastră, care se pot dezvolta numai prin istorie...».

Desigur, nu este vorba de adevărul «meu», al «lui» sau «alor noştri», ci de adevărul demonstrat de mărturiile, documentele vremii – imparţiale şi, de regulă – libere de ambiţiile comanditarilor, de presiunile ideologice.

Deşi istoriografia mitizată înmulţită astăzi în Republica Moldova adevereşte plenar concluzia prestigiosului istoric romîn Lucian Boia: «Miturile istorice presupun o deformare a trecutului în raport cu prezentul, miturile politice – foarte des – o deformare a prezentului în raport cu trecutul.

Leave a Reply